Vad är en testremsa? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder testremsa?

En testremsa är ett material som används för att mäta koncentrationen av en kemikalie eller någon egenskap hos en vätska. Teststickor används oftast för att testa en vätskas pH-nivå, men vissa typer av testremsor tjänar andra syften, som att upptäcka närvaron av en förorening.

En teststicka är vanligtvis en bit papper som innehåller en indikator. Denna indikator kommer att ändras till en annan färg beroende på pH-nivån i vätskan som den utsätts för. Teststickans nya färg jämförs sedan med en pH-färgskala för att bestämma vätskans surhet eller alkalinitet.

Kunskaper.se förklarar testremsa

En testremsa är ett mycket kostnadseffektivt sätt att bestämma pH-nivån i en vätska. En förpackning som innehåller många teststickor kan köpas till ett mycket ekonomiskt pris på grund av att de bara är pappersbitar.

Informationen som en testremsa kan ge angående en vätskas pH är ovärderlig för att förhindra korrosion. Att känna till surheten eller alkaliniteten i miljön kan hjälpa till att förhindra eller mildra frätande reaktioner innan de kan orsaka fel.

PH-skalan som vanligtvis används med en teststicka består av siffrorna 1 till 14, där 1 är det suraste och 14 är det mest basiska.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?