Vad är en Threshold Planning Quantity (TPQ)? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder tröskelplaneringsmängd (TPQ)?

Tröskelplaneringsmängd (TPQ) är en parameter som begränsar mängden farliga ämnen på en viss plats. Det definieras som den maximala mängden av något farligt ämne som lagras eller bearbetas på en anläggning för att minimera risken om ett oavsiktligt utsläpp skulle inträffa. Tröskelplaneringsmängder upprätthålls av US Environmental Protection Agency (EPA), och alla anläggningar som hanterar farliga kemikalier måste följas.

Kunskaper.se förklarar Threshold Planning Quantity (TPQ)

Industrianläggningar måste vara medvetna om vilka typer av farliga kemikalier som finns på plats vid varje given tidpunkt. Tröskelplaneringsmängderna varierar för olika ämnen. När de farliga ämnena i ett område har identifierats kan därför företag avgöra om de överskrider den fastställda planeringsmängden för det specifika materialet.

Till exempel är bensin och diesel båda två anses vara farliga ämnen. För underjordiska lagringstankar är tröskelkvantiteten för bensin och diesel 75 000 respektive 100 000 gallon, enligt EPA.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?