Vad är en Tie-Coat? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder Tie-Coat?

En tie-coat är ett skikt av beläggning som fungerar som en brygga mellan en primer eller undercoat och ett färdigt beläggningsskikt. Bindeskiktet ger ett övergångsskikt som binder eller förbättrar vidhäftningen av de två separata beläggningarna. Denna typ av beläggning kallas så för att den ”binder” samman intilliggande lager.

Kunskaper.se förklarar Tie-Coat

En av de mest avgörande egenskaperna hos färger och beläggningar är vidhäftning, vilket hänvisar till styrkan i bindningarna mellan beläggningsskikten. Vidhäftningsfel uppstår när antingen bindningarna misslyckas, eller när limmet lossnar från underlaget. Förlust av vidhäftning kan observeras på flera sätt, såsom:

 • Sprickbildning
 • Slappande
 • Kör cissing
 • Blårbildning
 • Peeling och
 • Flagning
 • Vissa belagda ytor är naturligt hal eller fet och fäster därför inte bra. Dessa ytor måste förberedas ordentligt innan ytterligare en beläggning kan appliceras. Knytskiktet fungerar som ”lim” som hjälper en ny beläggning att fästa vid tidigare beläggningsskikt.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

 • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

 • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

 • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

 • Kemisk formel för propan

 • Plasmas egenskaper

 • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?