Vad är en tillfällig beläggning? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder temporär beläggning?

En tillfällig beläggning är ett vidhäftande lager av en vätska som en färg eller spray som är avsedd för kortvarig användning och lätt att ta bort efter att ha varit appliceras på ett materials yta.

Kunskaper.se förklarar tillfällig beläggning

Tillfälliga beläggningar appliceras ofta på metalliska ytor som är benägna att korrosion för att minska påverkan av korrosionsorsakande miljöer och ämnen. Tillfälliga beläggningar kan användas i situationer där långsiktiga permanenta beläggningsalternativ är otillgängliga eller kostsamma. De appliceras även på metalldelar innan de transporteras eller skickas i avsikt att förhindra skador eller korrosion på komponenten innan den kan tjäna sitt avsedda syfte.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?