Vad är en tillsats? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder tillsats?

En tillsats är en typ av korrosionsinhibitor som förhindrar korrosion av ett material när det kombineras med en gas eller en vätska. Gasen eller vätskan som innehåller tillsatsen appliceras på materialet för att minska eller eliminera de korrosiva effekter som materialet annars skulle ha utsatts för.

En tillsats appliceras på material antingen för att neutralisera deras frätande förmåga eller för att förhindra att en frätande miljö når materialet.

Kunskaper.se Explains Additive

Även om en tillsats kan förhindra korrosion genom att appliceras på ett materials yta, bör den inte förväxlas med en beläggning. En tillsats kan dock vara en del av en beläggningsformulering.

Tillsatser finns i många olika former; det kan vara en vätska, en gas eller ett fast ämne som blandas med en vätska. En tillsats kan användas för att minska surheten i en miljö. Det kan användas för att förhindra uppkomsten av rost. Den kan också användas för att förbättra prestandan hos petroleumprodukter och i kombination med ett smörjmedel för att utföra två funktioner samtidigt.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?