Vad är en töjningsmätare? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder töjningsmätare?

En töjningsmätare är en mätanordning som används för att kvantifiera mängden deformation som ett material genomgår när en spänning appliceras på det. Töjningsmätaren kvantifierar detta mått genom att dividera den deformerade längden av materialet med materialets ursprungliga längd.

Även om det är viktigt att veta hur mycket spänning ett material kan hantera för att fastställa en materialets styrka, det säger inte mycket om materialets formbarhet. En töjningsmätare hjälper till att bestämma ett material duktilitet och är ett viktigt verktyg som används för att kvantifiera ett material förmåga att plastiskt deformeras.

Kunskaper.se förklarar töjningsmätare

En töjningsmätare kan mäta både tryck- och dragspänningar. Töjningsmätare används vanligtvis i samband med drag- och kompressionsprovning så att både spänningen som appliceras på ett material och töjningen fångas upp. Detta gör det möjligt för testpersonal att skapa en spännings-töjningskurva, som vanligtvis används inom materialvetenskap.

Töjning kan mätas genom graderingar på själva mätaren. Men nyare töjningsmätare är elektroniska. Dessa elektroniska mätare är kalibrerade och kopplade till ett datorsystem, som fångar upp signalerna som skickas från töjningsmätaren och ritar upp dem på en graf.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?