Vad är en torsionskraft? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder vridkraft?

En vridkraft är en belastning som appliceras på ett material genom vridmoment. Vridmomentet som appliceras skapar en skjuvspänning. Om en torsionskraft är tillräckligt stor kan det göra att ett material genomgår en vridningsrörelse under elastisk och plastisk deformation. Torsionskraft mäts vanligtvis i foot-pounds eller Newton-meter.

Mekaniska delar som axlar utsätts så ofta för torsionskrafter att materialval är en nyckelfaktor för att förhindra fel .

Kunskaper.se förklarar vridkraft

Vridkrafter kan hittas i många olika fall. En skruvmejsel som används för att vrida en skruv på plats har en axel som utsätts för en vridkraft. Hängbroar kan utsättas för vridkrafter när vindbyar blåser dem fram och tillbaka. Drivaxlar, eller vilken typ av axel som helst som utsätts för periferiell rörelse, kan utsättas för torsionskrafter.

Mängden torsionskraft ett material kan hantera beräknas ofta med hjälp av ett torsionstest, som övervakar mängden kraft som appliceras vid torsion samt vilka grader av rotation som har inträffat.

Duktila material kan plastiskt deformeras när de utsätts för torsionskrafter. Hårda, spröda material kan tåla högre torsionskrafter, men de är mindre benägna att deformeras innan det slutliga brottet.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?