Vad är en total suspenderad partikel (TSP)? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder totala suspenderade partiklar (TSP)?

Total suspenderade partiklar (TSP) avser den totala mängden små fasta ämnen som frigörs, dokumenteras och/eller på annat sätt observerats i atmosfären . Totalt suspenderade partiklar anses vara en primär bidragsgivare till luftföroreningar, smogbildning och miljöförorening. Korrosion är ofta en källa till vissa partiklars bidrag till TSP.

Kunskaper.se förklarar Total Suspended Particulate (TSP)

När metaller blir kraftigt korroderade bildas rost och andra partiklar som förskjuts från metallens yta. Dessa dammliknande ämnen bidrar till partikelutsläpp i den omgivande atmosfären. Som sådan kan korrosion vara en bidragande faktor till luftföroreningar och en komponent av det totala antalet suspenderade partiklar (TSP) som observeras och registreras.

Partikelföroreningar och TSP består av två huvudsakliga partikelstorlekar : PM10 och PM2,5. PM10-partiklar har diametrar som i allmänhet är 10 mikrometer och mindre, medan PM2,5 partiklar är fina partiklar med diametern 2,5 mikrometer och mindre.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?