Vad är en ultraljudsgivare? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder ultraljudsgivare?

En ultraljudsgivare är en typ av utrustning som fungerar som en impulsmottagare och -sändare, som omvandlar en typ av energi till en annan. Detta ger bättre mätning av energin som införs i metallföremål eller strukturer som bidrar till korrosion.

Kunskaper.se förklarar ultraljudsgivare

Ultraljudsgivare används i olika system och

omvandla växelström (AC) till ultraljud och vice versa. De kan användas för att identifiera förekomsten av och hastigheten på ström (elektrisk energi) i metallföremål som rörledningar och tankar. Sådan ström produceras i en elektrokemisk cell medan korrosion uppstår.

Elektrokemisk korrosion innebär överföring av elektroner från anoden till katoden. Detta flöde av elektroner från det elektronegativa området till det mer elektropositiva området genererar en elektrisk ström i systemet. Förlusten av elektroner vid anoden utlöser därefter oxidationsreaktioner som gör att anoden försämras medan katoden förblir opåverkad.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?