Vad är en ultraviolett absorberare? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder ultraviolett absorberare?

En ultraviolett absorbator är ett material som används för att avleda ultraviolett ljus till ett lägre energitillstånd. De används vanligtvis för att skydda polymerer genom att förhindra att det skadliga ultravioletta ljuset bryter ned polymeren.

Kunskaper.se förklarar Ultraviolet Absorber

Ultravioletta absorbatorer har många olika materialsammansättningar, inklusive:

  • Bensotriazol är en vanlig ultraviolett absorbator för polyvinylklorid (PVC).
  • Cyanoakrylat är en vanlig absorbator för lim.

  • Bensofenon används ofta som en ultraviolett absorbator för många olika typer av plaster.
  • Det är skillnad mellan ultravioletta absorbatorer och hindrade aminljusstabilisatorer. Hindrade aminljusstabilisatorer ”hindrar” de negativa effekterna som ultraviolett ljus kan ha på ett material, medan ultravioletta absorbatorer faktiskt absorberar det ultravioletta ljuset och frigör energin i form av värme.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?