Vad är en underkur? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder Underhärdning?

Underhärdning är en term som gäller tätningsmedel, betong, lim, beläggningar och andra vätskor som används med avsikten att de ska härda med tiden. Underhärdning uppstår när dessa material inte tillåts härda korrekt eller helt. Ett underhärdat tillstånd kan orsakas av otillräcklig torktid, miljömässiga begränsningar eller felaktig blandning.

Kunskaper.se förklarar Underhärdning

Underhärdning kan uppstå av flera anledningar. En sådan anledning är att vätskan inte fick tillräckligt med tid att stelna. Varje vätska har sin egen härdningstid, och man måste förstå vad detta krav är så att underhärdning inte uppstår.

En annan anledning till underhärdning är på grund av miljön. Till exempel, om miljön där vätskan appliceras har för hög luftfuktighet, kan det vara omöjligt för vätskan att någonsin härda helt. I likhet med ett krav på härdningstid har varje vätska sina egna miljökrav som måste förstås och uppfyllas innan applicering.

Underhärdning kan också uppstå när inte tillräckligt med härdare tillsätts till blandning. Vissa blandningar kommer inte att härda helt förrän tillräckligt med härdare har förts in i blandningen.

Om ett lim, betong eller annan blandning blir föremål för underhärdning, kan fel uppstå. Om det är ett lim som är underhärdat kan hållfastheten på limbindningen påverkas mycket negativt. Om underhärdning sker på en beläggning kan det resultera i korrosion som beläggningen var avsedd att förhindra.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?