Vad är en uretanelastomerbeläggning? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder Uretanelastomer-beläggning?

En uretan-elastomerbeläggning är en formulering av elastomer polyuretan som kan appliceras som en färg. Uretanelastbeläggningar är användbara för att skydda ytor där egenskaperna hos elastomer polyuretan önskas, såsom nötningsbeständighet, kemisk beständighet, rivhållfasthet, motståndskraft mot fukt och temperaturkompatibilitet.

Det underliggande polymerstrukturen i uretan-elastomerbeläggningar består av två komponenter, ett isocyanat (RN=C=O) och alkohol (R-OH), som reagerar för att bilda polymeren. Typen av polyuretan och dess resulterande egenskaper beror på vilken typ av isocyanat och alkohol som används i reaktionen. Ett fåtal klasser av uretanelastomerer kan separeras av isocyanatkomponenten, såsom:

 • Toluendiisocyanat (TDI)
 • Difenylmetandiisocyanat (MDI)
 • 1,5-naftylendiisocyanat (NDI)

Kunskaper.se förklarar Uretanelastomerbeläggning

Uretanelastomerbeläggningar har ett brett användningsområde på grund av dess förmåga att tillföra många motstånd till ytan av många typer av föremål. Beläggningen behåller även sin form efter kompression eller sträckning. Exempel på ytor belagda med uretan-elastomerer inkluderar:

 • Flyg- och rymddelar
 • Kundvagnar
 • Skateboards
 • Snöplogar
 • Ståldelar och rörledningar
 • Sopcontainrar
 • Berg- och dalbanor
 • Ventiler och diverse industridelar
 • Den särskilda anledningen till att belägga en yta kan variera från fall till fall. Rörledningar kommer sannolikt att dra fördel av korrosionsbeständigheten från uretanelastomerens motståndskraft mot fukt. En snöplog använder den dock troligen för att förhindra nötning från en vägyta. Vissa formuleringar kan också bibehålla de elastomera egenskaperna vid lägre temperaturer. Andra applikationer kan dra fördel av olje-, lösningsmedels- och kemikalieresistens. Uretanelastomerbeläggningar som innehåller tillsatser kan också motstå mögel, mögel och svamptillväxt.

  Medan uretanelastomerbeläggningar torkar inom några sekunder kan det ta en månad att nå sin fulla styrka. Dessa beläggningar använder i allmänhet inte flyktiga organiska föreningar (VOC), vilket gör dem mer miljövänliga än andra alternativ.

  Lämna ett svar

  Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?