Vad är en UV-nedbrytning? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder UV-nedbrytning?

UV-nedbrytning avser sprickbildning eller sönderfall av material som utsätts för ultraviolett strålning, oftast på grund av exponering för solljus. Absorptionen av ultraviolett strålningsenergi från solen lagrar tillräckligt med energi i materialets molekylära bindningar för att orsaka sönderfall av de intermolekylära bindningarna som håller samman strukturen.

Kunskaper.se förklarar UV-nedbrytning

UV-nedbrytning är allmänt observerad i material som är belägna utomhus för sitt primära syfte, såsom rörledningar ovan jord, ytlagringstankar och andra strukturer som utsätts för långvarig exponering för solljus och andra element.

UV-nedbrytning och skador kan förhindras genom att minska exponeringstiden för solljus och tillhandahålla bostäder för material som är utsatta för UV-nedbrytning.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?