Vad är en väggförlust? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder väggförlust?

Väggförlust definieras som förlust av material på den inre eller yttre ytan av en rörledning, ett hölje eller ett rör på grund av de försämrade effekterna av korrosion . Punktfrätning, erosion och jämn korrosion är de vanligaste orsakerna till väggförluster. Väggförlust kan resultera i minskad tjocklek på röret vid det drabbade området, vilket kan leda till läckor och i slutändan rörledningsfel.

Kunskaper.se förklarar väggförlust

Väggförlust kan ha skadliga effekter på rörledningsinfrastrukturen, särskilt inom olje- och gasindustrin. Mekaniska egenskaper som sprängning, kollaps, böj-, drag- och axiell hållfasthet är alla en funktion av ett rörs väggtjocklek. I takt med att rörtjockleken minskar på grund av korrosion, minskar också rörets hållfasthetsegenskaper och dess förmåga att motstå olika yttre och inre krafter. Detta kan i slutändan få förödande konsekvenser som oljeläckor och explosioner.

Väggbortfall kan vara svårt att identifiera, speciellt om det sker i rörets innerväggar. Därför är oförstörande inspektionsmetoder såsom sonder, manuella inspektioner och elektromagnetiska bildtekniker väsentliga för att upptäcka eventuell minskning av ett rörs väggtjocklek.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?