Vad är en vattendispergerbar beläggning? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder vattendispergerbar beläggning?

En vattendispergerbar beläggning är en typ av vattenburen beläggning som bland annat kan användas för att förhindra korrosion. Till skillnad från andra beläggningar där bindemedlet är löst, är bindemedlet i vattendispergerbara beläggningar dispergerat eller emulgerat som fina, olösliga partiklar i vatten. Genom att använda vatten som dispergeringsmedel kan utsläppen av organiska lösningsmedel reduceras för att producera låga eller inga flyktiga organiska föreningar (VOC) beläggningsformuleringar.

Kunskaper.se förklarar vattendispergerbar beläggning

Vattnet i vattendispergerbara beläggningar tjänar huvudsakligen till att suspendera emulsionen. När vattnet avdunstar efter att färgen applicerats smälter bindemedelspartiklarna till en kontinuerlig film.

Vattendispergerbara beläggningar har flera fördelar som gör dem idealiska för olika situationer. Till exempel, eftersom de innehåller lite eller inget brandfarligt innehåll, kan de användas säkert i områden som har hög risk för bränder, explosioner och andra säkerhetsrisker.

Vattendispergerbara beläggningar kan även användas på fuktiga ytor, som de som finns i marina miljöer. Denna egenskap gör dem väl lämpade för fartyg och offshorekonstruktioner.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?