Vad är en vattenförtunnad beläggning? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder vattenförtunnad beläggning?

En vattenförtunnad beläggning är en beläggning där bindemedlet är löst eller dispergerat i vatten. Eftersom vatten är huvudbäraren, kan dessa beläggningar också tunnas ut (dvs deras viskositet reduceras) genom att tillsätta vatten för att hjälpa till att fördela beläggningen på substratet. Ett av de vanligaste exemplen på en vattenförtunnad beläggning är latexfärg.

Kunskaper.se förklarar vattenförtunnad beläggning

Vattenförtunnade beläggningar har många önskvärda egenskaper, såsom snabb torkhastighet, och förmågan att helt täcka en färg med en annan.

Men den kanske största fördelen med vattenförtunnade beläggningar är att de enkelt kan rengöras med vatten, vilket eliminerar behovet av farliga lösningsmedelsbaserade thinner. Dessa beläggningar har inte heller något brandfarligt innehåll, vilket avsevärt minskar sannolikheten för bränder och explosioner i farliga miljöer.

Vattenförtunnade beläggningar har också utmärkt motståndskraft mot alkalinitet, vilket gör att de kan vara används på oåldrad betong och murverk.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?