Vad är en vattenhammare? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder vattenhammare?

En vattenhammare är en tryckökning som uppstår i en rörledning eller ett dräneringssystem när ventilen som styr den är avstängd. En vattenhammare är inte begränsad till vatten, utan kan användas för att beskriva tryckökningen för varje vätska som finns i en rörledning.

Den tryckökning som orsakas av vattenhammare kan ha flera negativa effekter. Om trycket som orsakas av vattenhammaren är större än flytgränsen för rörledningsmaterialet kan en utblåsning eller rörledningsbrott inträffa. En annan konsekvens av vattenhammare är ljudet av tryckökningen, vilket kan vara särskilt irriterande i hem- eller kontorsmiljö.

Kunskaper.se förklarar vattenhammare

Vattenhammare kan styras med flera metoder. Ett sätt att förhindra vattenslag är att minska vätskans hastighet. Om samma volym vätska behöver transporteras per tidsenhet kan ett rör med större diameter användas för att möjliggöra en lägre hastighet. Hastigheten med vilken ventilen stängs av spelar också en roll för att inducera vattenslag. Att långsamt stänga en ventil hjälper till att eliminera de negativa effekterna av vattenslag.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?