Vad är en vattenlinje? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder vattenlinje?

En vattenlinje är en nivå eller ett gränssnitt som bildas mellan vattnet och en kropp som ligger i det. Med andra ord, en vattenlinje är den linje som bildas av det översta vattenlagret som precis vidrör kroppen av något föremål som flyter på vattnet.

Begreppet vattenlinje förknippas vanligtvis med fartyg , tankfartyg, ubåtar, tankfartyg, pråmar och andra fartyg som flyter på vattnet. En vattenlinje representeras av en plimsoll-linje.

Kunskaper.se Explains Waterline

I marin terminologi är vattenlinjen linjen där fartygets skrov precis nuddar vattenytan. Denna vattenlinje kallas en plimsoll-linje eller den internationella lastningslinjen på transportfartyg och markerar djupgåendet på fartyget. Den indikerar också hur mycket last ett fartyg kan bära och förbli säkert.

Vattenlinjenivån påverkas av temperaturen eftersom varmt vatten inte är lika tätt som kallt vatten och därmed ger mindre flytkraft till det flytande föremålet. Detsamma gäller även för saltvatten (havsvatten) jämfört med sötvatten.

Skrovets hastighet bestäms av vattenlinjens längd. Men för segelbåtar kan vattenlinjens längd ändras när segelbåten kränger och kan påverka segelbåtens hastighet.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?