Vad är en vattennedsänkning? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder vattennedsänkning?

Vattennedsänkning hänvisar till en korrosionstestningsteknik som kännetecknas av att en metall helt eller delvis nedsänks i färskt och/eller saltvatten för att utvärdera dess frätande respons i liknande applikationsmiljöer.

Kunskaper.se förklarar vattennedsänkning

Vattennedsänkningstestning styrs av ASTM G31:s regulatoriska riktlinjer. Denna riktlinjepublikation tillhandahåller ett enkelt och enhetligt tillvägagångssätt för att bestämma metallkorrosionshastigheter i en mängd olika vattenlösningar.

Metallen som ska utvärderas nedsänks i en testmiljö med statisk vätska under en period på minst 24 timmar eller upp till flera månader. ASTM G31 kan sedan refereras för att bestämma den ungefärliga korrosionshastigheten unik för metallen, nedsänkningsvätskan och testtiden.

Det bör noteras att ASTM G31 inte kan användas för att undersöka vissa typer av korrosion såsom spalt, gropbildning eller intergranulär korrosion.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?