Vad är en vattenreducerbar beläggning? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder vattenreducerbar beläggning?

Vattenreducerbara beläggningar är vattenburna eller vattenbaserade beläggningar som inkluderar de välkända latexprodukterna och de syntetiska polymerbaserade produkterna.

Vatten utgör 80 % av lösningsmedlet som används för att dispergera hartset som används för att göra beläggningen eller färgen. Dess syfte är att göra beläggningen eller färgen lätt att applicera och även vara miljövänlig. Vattenreducerbara beläggningar används ofta på grund av deras låga innehåll av flyktiga organiska föreningar (VOC) (mindre än 3,5 pund per gallon vatten). De kan appliceras på trä (t.ex. möbler) och plastunderlag.

Kunskaper.se förklarar vattenreducerbar beläggning

Innehåller vattenlösligt harts, en vattenreducerbar beläggning löses helt i vatten och andra lösningsmedel. En vattenreducerbar beläggning innehåller organiska hjälplösningsmedel eftersom den genomgår polykondensations- eller polymerisationsreaktioner. Den innehåller bindemedel som kan användas i formuleringen av epoxi- och alkydhartser.

Vattenlösliga beläggningar har följande egenskaper:

 • Högglans
 • Högt korrosionsskydd
 • Vätning och stabilisering
 • Bra pigmentering
 • Bra flyt- och utjämningsegenskaper
 • Bra för porösa material
 • God motståndskraft mot värme och nötning
 • Låg toxicitet och brandfarlighet
 • Rengörs lätt med vatten eller vattenbaserade lösningar
 • Även om det tar längre tid att torka, ger det en enastående ytfinish och skydd. Värme- och luftrörelseanordningar minskar härdningstiden. Den kan användas i konventionella appliceringstekniker och genom sprutning.

  Lämna ett svar

  Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?