Vad är en vattenrengöring? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder vattenrening?

Vattenrening är processen för att eliminera alla oönskade element från vatten, inklusive:

 • Suspenderade fasta ämnen
 • Biologiska föroreningar
 • Gaser
 • Kemikalier

Målet med denna teknik är att göra vattnet lämpligt för det avsedda ändamålet.

Korrosion uppstår i vatten och i system som använder det. Därför bör vattenreningstekniker följas av industrier för att göra vattnet säkert och lämpligt för dess funktion.

Vattenrening är också känt som vattenrening.

Kunskaper.se förklarar vattenrening

I processen med vattenrening genomgår vatten desinficering, vanligtvis för att göra det lämpligt för mänsklig konsumtion. Vattenrening kan dock också användas för ändamål som att uppfylla villkoren för farmakologiska, medicinska, industriella och kemiska tillämpningar.

Tekniker som används vid vattenrening inkluderar processer som:

 • Sedimentation
 • Filtrering
 • Destillation
 • Klorering
 • Flockulering
 • Användning av ultraviolett ljus
 • Vattenrening kan avsevärt minska koncentrationen av:

 • Parasiter
 • Svampar
 • Bakterier
 • Andra mikroorganismer
 • Suspenderade partiklar

  Denna process är även kapabel att lösa upp partikelformigt material från olika ytor som vatten har kommit i kontakt med.

  Vattenrening börjar när koaguleringsmedel som alun eller kalk tillsätts vattnet, vilket gör att partiklarna inom klump. Sedan bildar partiklarna större klumpar som kallas ”flockar”. Därefter står vattnet i cirka 24 timmar och låter klumparna lägga sig på botten.

  Nästa steg är filtrering och desinfektion med klor, följt av luftning, vilket hjälper till att eliminera frätande ämnen. ämnen som radon. Metoder för vattenrening kan skilja sig åt beroende på industri och vattnets avsedda syfte.

  Lämna ett svar

  Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?