Vad är en vattenstråle? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder vattensprutning?

Vattenstråle är en teknik som används för att skära, rengöra och förbereda ytor i olika industriella applikationer. Det är en mycket flexibel teknik som används med olika material som metaller, kompositer och gummi.

Denna process är miljövänlig och genererar inte farliga produkter som vanligtvis finns i tillverkningen processer. Den använder också små mängder vatten som kan återvinnas i det slingade systemet. Med denna teknik kan korrosion och utsläpp av föroreningar från industrimaterial minimeras.

Kunskaper.se förklarar vattenstrålning

Vattenstrålning använder sig av ultrahögt tryck som är icke-nötande. Det är en effektiv och lämplig teknik för att ta bort korrosionsprodukter som rost från olika ytor som metall. Rost är en produkt av kontakt mellan stål eller järn med syre och vatten genom en process som kallas oxidationskorrosion. Rost är en stor destruktiv kraft som leder till enorma skador på material och utgör säkerhetsrisker.

Således bör korrosion mildras, särskilt i de känsliga områdena av all industriell utrustning, system och verksamheter . En av enheterna som används för att motverka rost är vattenstrålemaskiner som använder högtryck tillsammans med rent vatten för att initiera rengöringen. Det finns inga andra material inblandade såsom aluminiumslipmedel, glaspärlor eller bikarbonater.

Vattenstråle kan vara mycket fördelaktigt för att eliminera rost från större ytor. Att använda andra metoder som blästring med sand kan vara dyrare, medan borstning med mekaniska medel inte är så effektivt på grund av dess dåliga täckning.

Det viktigaste är att vattenstrålning ger mer mångsidighet, som genom denna metod förbereds också ytorna som rengörs för målning eller ommålning.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?