Vad är en Velometer? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder Velometer?

En velometer är en anordning som används för att mäta lufthastigheten i ett givet område. Ofta är mängden luftflöde i miljön direkt proportionell mot graden av korrosion som upplevs av en metallisk struktur och torkhastigheten för skyddsfärger som används för att belägga sådana strukturer.

Kunskaper.se förklarar Velometer

Velometrar är en typ av accelerometer med en analog signalintegration krets. Den ger en spänningsavläsning som är proportionell mot luftens hastighet i ett område. Det ger fördelar som andra liknande enheter kan ha eller inte har, såsom:

  Kan för att mäta ett brett hastighetsområde

  Förmåga att mäta temperatur och hastighet

 • Möjlighet för volymflödesmätning
 • Dataloggning som stöder programvara
  • Display för flera mätningar

  Sondförlängningar är tillgängliga för att få mätningar i svåråtkomliga eller begränsade områden

  Lämna ett svar

  Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?