Vad är en ventil? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder ventil?

En ventil är en mycket värdefull anordning för industriella applikationer och används för att kontrollera, reglera och styra flödet av vätskor och gaser i rörledningar genom att öppna, stänga eller delvis öppna passagerna för rörledningsflöde. De kan drivas med handhjul eller motorstyrda (dvs ställdonstyrda).

  Kunskaper.se förklarar ventil

  En ventil är en flödeskontrollanordning. Det finns många olika typer av ventiler och varje ventil har sin egen applikation. Ventiler används för olika ändamål, inklusive bostäder, industri, jordbruk, transport, gruvdrift, kraft, olja och gas, mat; i stort sett alla sektorer.

  Materialet som används för att tillverka sådana ventiler kan vara gjutjärn, kolstål eller rostfritt stål beroende på deras avsedda användning, och de följer ANSI, API eller annan standard specifikationer.

  Ventiler klassificeras baserat på hur de manövreras eller manövreras:

  • Hydrauliskt manövrerade ventiler
  • Pneumatiskt manövrerade ventiler
  • Motordrivna ventiler
  • Manuellt manövrerade ventiler (med handratt)
  • magnetventiler
  • Några av olika typer av ventiler som används i industriella applikationer är:

   • Kollventiler
  • Fjärilsventiler
  • Kontrollventiler
  • Glidventiler
  • Globeventiler
  • Membranventiler
  • Spola bottenventiler

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

 • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

 • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

 • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

 • Kemisk formel för propan

 • Plasmas egenskaper

 • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?