Vad är en Venturi? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder Venturi?

En venturi är ett ljudflödesmunstycke eller ett abrasivt blästermunstycke som består av ett inlopps-, hals- och utloppsområde. Inloppsdelen av venturin är en slät rundad sektion som konvergerar till ett mindre halsområde. När luft sugs in från en inloppsport och passerar genom halsen, ökar luftens hastighet och luften släpps ut med stor kraft från ett utloppsområde eller utlopp.

Munstycken som använder Venturi-effekten används ofta för ytbehandling och rengöringsutrustning.


Kunskaper.se förklarar Venturi

Den enkla principen bakom driften av ett venturimunstycke är tryckskillnaden mellan venturimunstyckets inlopp och utloppet på venturimunstycket. venturimunstycket. Inlopps- till utloppstrycket måste vara i förhållandet 1,4:1 eller högre för att venturimunstycket ska fungera som ett ljudflödesmunstycke och för att arbeta i en abrasiv blästringsprocess. Ovanstående princip beror på tryckskillnaden mellan inloppet och utloppet, vilket kallas Venturi-effekten. Venturi-effekten säger att hastigheten hos en vätska eller gas ökar när den passerar genom en sammandragen sektion eller en choke i ett rör.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?