Vad är en Visual Comparator? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder visuell komparator?

En visuell komparator är ett verktyg som används för att uppskatta profilen på en yta som har behandlats med blästringsmetoder. Detta handhållna instrument består av en platt skiva eller platta med fyra segment, som var och en representerar olika referensprofilgrader eller -strukturer. Verktyget placeras sedan på, eller bredvid, ytan som inspekteras, vilket gör det möjligt för inspektörer att visuellt jämföra den blästrade ytan med referensprofilerna.

Visuella komparatorer är också kända som ISO-yta. komparatorer eftersom de styrs av standarderna i ISO 8503-1 (Förberedelse av stålsubstrat före applicering av färger och relaterade produkter).

Kunskaper.se förklarar Visual Comparator

Komparatorer finns i grit-, shot- eller sandvariationer för att möjliggöra exakta jämförelser av olika blästermediaprofiler. Jämförelser kan göras antingen visuellt eller genom beröring. De flesta visuella komparatorverktyg har ett hål i mitten för att underlätta tydliga visuella jämförelser när de placeras på den blästrade ytan. Visuella komparatorer är främst kända för sin lätthet att använda och portabilitet.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?