Vad är en volymfast (VS)? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder volym fast (VS)?

En volym fast (VS) är ett mått på volymen av fasta filmbildande ingredienser i en färgburk, eller material som blir kvar när färgen har torkat. Det är med andra ord ett mått på färgens verkliga volym. Volymen fasta ämnen i en färg är ett ganska bra mått på färgens kvalitet jämfört med andra märken.

Mätet på volym fast material tillåter:

 • Jämförelse av den verkliga kostnaden för olika färger
 • Prognos av hur mycket färg som måste appliceras på tillräcklig täckning
 • Kontroll av kvaliteten på lackeringen
 • Undvikande av produktionsförseningar

Volym fast material kan också kallas volymprocent fast material.

Kunskaper.se förklarar volym fast (VS)

En fast volym uttrycks som:

 • VS = (Volym pigment + Volym fast bindemedel) / (Total volym våtfärg) × 100
 • 100 är i ekvationen eftersom volymen fasta ämnen alltid uttrycks i procent.

  Pigmentet och bindemedlet i färg bildar volymen fasta ämnen av den torra färgfilmen efter fordonet och vissa tillsatser avdunstar, och anses vara den verkliga volymen av färgen. Typisk volym fasta partiklar är 30–45 % av färgvolymen. Detta är ett viktigt koncept när man använder färg industriellt för att beräkna kostnaden för målning.

  Till exempel om färg appliceras i en våt film med en tjocklek på 100 µm och volymen fast av färg är 50 %, då blir den torra filmtjockleken 50 µm eftersom 50 % av den våta färgen har avdunstat.

  Den kan användas för att bestämma torrfilmsuppbyggnaden av färg när den appliceras med specificerade spridningshastigheter. Volymen av fasta ämnen kan ändras genom tillsats av förtjockningsmedel och lösningsmedel. Tjock färg är inte alltid hög i volym fasta ämnen. När man väljer mellan färger krävs noggrann analys av volym fasta ämnen kontra pris, liksom överväganden om färgbeständighet, miljövänlighet och så vidare.

  Volymen fasta ämnen i en färg kan vara ökas helt enkelt genom att lämna vatten eller lösningsmedel utanför formuleringen. Problemet är då att färgen blir för svår att applicera. Tjockleken på färg efter att den har torkat kan mätas med en torrfilmstjockleksmätare.

  Lämna ett svar

  Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?