Vad är en Whip Check? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder piskkontroll?

En piskkontroll är en säkerhetskabel som används under en blästringsprocess. Whip checks ansluter luftslangar över kopplingen för att förhindra att slangarna flyger runt om anslutningen oavsiktligt lossnar.

En piskchecks primära syfte är att hålla den trycksatta slangen på ett ställe om det finns någon frikoppling sker mellan slangmynningen och jetmunstycket och förhindrar därför olyckor på arbetsplatsen.

Kunskaper.se förklarar Whip Check

Piskkontroller är säkerhetskablar gjorda av korrosionsbeständigt, höghållfast stål som när de installeras leder bort belastningen på kopplingen till piskkontrollen.

Piskkontrollinstallationen är enkel och kräver inga verktyg. Piskchecken har fjäderbelastade öglor som öppnas och skjuts över varje slang för att ge ett stadigt grepp om slangen och undvika att den piskar runt vid en olycka.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?