Vad är en zinkbandsanod? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder zinkbandsanod?

En zinkbandanod, som namnet antyder, är en tunn, trådliknande remsa av zinkmetall som används för att ge passivt katodiskt skydd ( CP) för underjordiska, belagda rörledningar. Detta system är idealiskt för obevakade applikationer, där imponerade strömkatodiska skyddssystem (ICCP) eller konstant övervakning inte är möjliga. Zinkbandanoder fungerar genom att offra sig själva för att skydda den metalliska rörledningen som de är fästa vid.

Zink, som är ett offerelement i zinkbandanoder, bidrar till en mycket enkel kostnads- effektiv och underhållsfri korrosionskontrollmetod för nedgrävda eller nedsänkta metaller som järn, stål, aluminium eller koppar.

Kunskaper.se förklarar zinkbandsanod

Zinkbandanoder installeras längs nedgrävda rörledningar. Deras effektivitet beror främst på deras längd. Eftersom de är installerade längs rörledningens längd genererar de tillräckligt med passiv ström för att skydda långa strukturer. Band är också idealiska i områden där externa likriktare är förbjudna för imponerade strömsystem.

Konventionella anoder, å andra sidan, måste installeras med jämna mellanrum för att vara effektiva. Passiva strömanoder kan bli opraktiska för långa rörledningslängder.

Zinkbandanoder är särskilt användbara:

 • Där mänskligt ingripande är begränsat eller för isolerade platser (t.ex. rörledningar inom eller mellan stater)
 • Där andra katodiska skyddssystem (CP) kräver övervakning och frekvent underhåll
 • Där en extern strömkälla inte är möjlig (t.ex. platser där utrustningen finns batteri- eller solenergidrivna)
 • Zinkbandanoder används i en mängd olika applikationer, inklusive:

  • Enkla och kostnadseffektiva lösningar som ger katodiskt skydd till underjordiska petroleum-, vatten- eller avloppsledningar
  • När effekten av en växelström på rörledningar måste minimeras
  • Som katodiskt offerskydd på bottendelen av lagringstankar byggda ovan jord

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

 • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

 • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

 • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

 • Kemisk formel för propan

 • Plasmas egenskaper

 • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?