Vad är enhetlig korrosion? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder enhetlig korrosion?

Enhetlig korrosion är en typ av korrosivt angrepp där de korroderade områdena uppstår på ett sätt jämnt fördelat över materialet som angrips. Enhetlig korrosion kan göra stora mängder material oanvändbara ganska snabbt eftersom attacken sker över hela den exponerade ytan.

Även om enhetlig korrosion kan vara otroligt förödande, är den vanligtvis lätt att upptäcka och lätt förebygga.

Kunskaper.se förklarar enhetlig korrosion

Enhetlig korrosion kan förekomma på många olika material. Stål, aluminium, koppar och många andra material blir ofta offer för jämn korrosion. En rostig bult är ett exempel som har påverkats av enhetlig korrosion.

Enhetlig korrosion kan lätt förebyggas på olika sätt för att minska ett materials känslighet för enhetlig korrosion, såsom:

  • Galvanisering av ståldelar.
  • Fästa en offeranod på ett material.
  • Applicera en målning eller beläggning.

Om den lämnas utan uppsikt kan jämn korrosion leda till fel. Materialet kan fortsätta att korrodera över det exponerade området tills det har tunnat ut och försvagats till en punkt där det inte längre kan tjäna sitt ursprungliga avsedda syfte.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?