Vad är ett acceptabelt område för torrfilmtjocklek? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder acceptabelt torrfilmstjockleksområde?

Acceptabelt torrfilmtjockleksområde är värdet på en beläggningstjocklek som ligger inom den minsta och maximala tjockleken som ställts in för varje härdat lager skyddsbeläggning. Denna mätning kan erhållas från antingen destruktiv eller icke-förstörande testning. När värdet på den torra filmtjockleken ligger inom det acceptabla intervallet betyder det att beläggningen ska fungera som förväntat och den optimala beläggningshållfastheten har uppnåtts.

Kunskaper.se förklarar acceptabelt torrfilmstjockleksområde

Acceptabel torrfilmtjocklek rekommenderas av beläggningstillverkaren. Den används för att säkerställa att beläggningar ger resultat som är i enlighet med de standarder som överenskommits av International Organization for Standardization (ISO), Society for Protective Coatings (SSPC), American Society for Testing and Materials (ASTM) eller någon annan relevanta standarder som dikterar skyddande beläggningstjocklek.

Normalt definieras intervallet av två värden: maximal och minimal tjocklek. Tillverkarna anger dock ibland ett enda värde för torr filmtjocklek istället för att rekommendera ett tjockleksområde. I detta fall bestäms maximi- och minimivärdena för beläggningstjockleken genom att tillämpa SSPC-PA 2-proceduren där minimivärdet är 20 % under det angivna värdet medan den maximala tjockleken är 20 % över det angivna värdet. Det acceptabla torrfilmstjockleksintervallet är viktigt eftersom beläggningen vid den lägre tjockleken kanske inte ger optimala resultat.

Mätarna som används för att mäta det acceptabla torrfilmstjockleksintervallet använder magnetism, ultraljuds- och elektriska principer. De flesta av mätinstrumenten är oförstörande, men i vissa test är destruktiva instrument mer effektiva.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?