Vad är ett adaptivt underhåll? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder adaptivt underhåll?

Adaptivt underhåll avser upprätthållandet av ändringar i övervakningen, användningen eller andra operativa detaljer för en metallstruktur eller ett föremål för att förhindra att korrosion sprids från en del av metallen där den redan finns till en annan.

Kunskaper.se förklarar adaptivt underhåll

Vanligtvis innebär adaptivt underhåll att uppgradera korrosionsövervakningsprogramvaran för att justera de parametrar som programvaran känner igen som korrosionsinducerande egenskaper. Ju bättre programvaran är på att avläsa sådana egenskaper, desto bättre är graden av korrosionsskydd i en given applikation.

Adaptivt underhåll består av att ändra, ofta självreglerande mjukvara som övervakar förändringar i en yttre miljö. Termen miljö avser i detta sammanhang de förhållanden som påverkar korrosion (såsom fukt, kemikalier, syre etc.).

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?