Vad är ett adsorbat? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder adsorbat?

Ett adsorbat är vilket ämne som helst som har genomgått adsorption på ytan. Under adsorptionsprocessen sker laddningsöverföring mellan adsorbatet och metallen, vilket i sin tur resulterar i ett dipolmoment.

I denna process sker vidhäftning av joner, atomer och molekyler från vätska, gas och lösta fasta ämnen till en viss yta. Detta resulterar i en adsorbatfilm på den adsorberande ytan. Det är det omvända till absorption, där vätskan eller absorbatet löses upp av en fast eller flytande absorbent.

Kunskaper.se förklarar Adsorbat

Adsorption är resultatet av ytenergi eller ytspänning. I bulkmaterial är bindningskraven, oavsett om de är metalliska, kovalenta eller joniska, för elementet i atomen fyllda med andra atomer som finns i materialet.

Men när atomer på den adsorberande ytan inte är helt omgivna av andra atomer av adsorbent, kan dessa atomer attrahera adsorbater. Den exakta karaktären av denna bindning beror på den inblandade arten, men adsorptionsprocessen i allmänhet kategoriseras under kovalent bindning eller kan orsakas av elektrostatisk attraktion.

Adsorptionsprocessen kan äga rum i många fysikaliska, naturliga, kemiska och biologiska system och används vanligtvis i olika industriella tillämpningar som produktion av syntetiska hartser, aktivt kol och inneslutnings- eller utnyttja spillvärme för att generera kallt vatten som ska användas i luftkonditionering och andra liknande processer.

Adsorbat och adsorptionsprocessen är också fördelaktiga inom läkemedelsindustrin eftersom det hjälper till att utöka den neurologiska exponeringen av olika läkemedel. Förutom dessa spelar adsorption också en viktig roll för att förhindra korrosion, polymeradsorption och många fler industriella och biokemiska tillämpningar.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg