Vad är ett agglomerat? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder agglomerat?

Agglomerat är partikelformiga material som består av stora partiklar som bildas genom sammanfogning eller sammanbindning av primära partiklar vars ursprungliga identitet fortfarande kan vara synlig i den slutliga agglomeratformen .

Termen kan syfta på:

 • Kluster av primära partiklar som hålls samman genom svaga fysiska interaktioner
 • Kluster av molekyler eller partiklar som härrör från agglomeration
 • Förvrängd automatisk sammansättning av annars isolerade enstaka molekyler eller partiklar
 • Kluster av primära partiklar sammankopplade med kemiska bindningar
 • Agglomerering av korrosionsprodukter i pannor ökar avlagringar, vilket leder till korroderade pannväggar och värmeförlust.

  Agglomerat är också känd som flockning, aggregering, koagulering och koalescens.

  Kunskaper.se förklarar agglomerat

  Ett agglomerat är ett material som bildas av föremål som klibbar ihop och bildar klumpar. Ett vanligt exempel är när man blandar pulver i vätska, pulvren bildar ofta klumpar, vilket kräver en viss mekanisk ansträngning för att bryta isär.

  Inom ytkemi är agglomerat den process genom vilken fina partiklar fås att klumpa ihop sig till en flock. Flocken kan sedan flyta till toppen av vätskan (gräddande), sedimentera till botten av vätskan (sedimentering) eller lätt filtreras från vätskan.

  Agglomerat påverkas med flera parametrar, inklusive:

 • Blandningshastigheter
 • Blandningsintensitet
 • Blandningstid
 • Agglomeration och sedimentation används i stor utsträckning inom:

 • Rening av dricksvatten
 • Rening av avloppsvatten
 • Rening av stormvatten
 • Rening av andra industriella avloppsvattenströmmar
 • Agglomerat kan orsaka korrosion. Till exempel i processvattensystem agglomererar korrosionsprodukter avsevärt på vissa platser. Betydande agglomerationer (eller avlagringar) kan uppstå i kopparkylningspassager och där värme avlägsnas genom vattenkylning. Sådana agglomerationer förekommer också vid restriktioner som finns i systemkomponenter som inte är av koppar som ventilsäten, fasta öppningar, pumptätningsytor etc. Agglomerering orsakar igensättning av komponenter och felfunktion, vilket leder till ökad korrosionshastighet.

  Agglomerat orsakar också sedimentering i vattenreningsverk och beläggningsbildning i pannor, vilket i slutändan leder till processineffektivitet, korrosion och pannfel.

  Lämna ett svar

  Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?