Vad är ett akrylbindemedel? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder akrylbindemedel?

Ett akrylbindemedel är en mångsidig produkt som ofta används för att optimera beläggningsegenskaperna på en metalls yta i syfte att skydda metallen mot korrosion. Akrylbindemedel kan användas som lim, färg eller spray. Dess primära syfte är dock att förbättra vidhäftningen av pigment i färg.

Kunskaper.se förklarar Akrylbindemedel

Akrylbindemedel är tjocka, flytande och mjölkvita när de är våta, men ändå färglösa och genomskinliga när de är torra.

Typiska egenskaper för akrylbindemedel:

  • Förekommer i form av akrylat, styrenakrylat eller styren-butadien
  • Strukturellt en vattenburen dispersion
  • Förekommer som partiklar av mindre storlek
  • Film- och glansbildande
  • Akrylbindemedel observeras i form av härdning, som utförs genom koalescens. Detta gör att bindemedelspartiklar kan smältas samman när fuktavdunstning sker.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg