Vad är ett akrylharts? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder akrylharts?

Detta är en milt alkalisk polymersubstans (metylisobutylketon) som används för att göra högkvalitativa och hållbara akrylbeläggningar eller målningar. Den klassificeras enligt applikation. Dess utmärkta egenskaper gör att den används i bearbetnings- och bilindustrin som en ingrediens och bas i korrosionsförebyggande ämnen som lösningsmedelsburna eller vattenbaserade beläggningar, som kan användas på plast och konstruktionsmaterial.

Kunskaper.se förklarar akrylharts

Vedhäftningen av beläggningar eller färger gjorda av akrylharts åstadkommes med ett tvärbindningssystem. Tvärbindningen förbättras genom användning av tillsatser som estrar, alkoholer, aminosyror och andra beläggningskolväten. Dess användning i beläggningsindustrin gör att den framhäver följande skyddsegenskaper:

 • Transparens, glansigt utseende och färgstabilitet
 • Relativ väder-, kemikalie-, värme- och lösningsmedelsbeständighet
 • Bearbetbarhet, flexibilitet, överlägsen fysisk hårdhet och förbättrad vidhäftning
 • Snabbtorkande och pigmentdispenserbarhet vid omgivningstemperatur

  Akrylhartset är tillverkat av vattenbaserade akrylpolymerer genom lösnings- eller suspensionspolymerisation; därför kan den vara flytande eller fast till sin natur när den används. Den har utvecklats för att minska effekten av spridning och utsläpp av kolväten; därav minskningen av innehållet av flyktiga organiska ämnen. Därför kommer typen av ingredienser som används för att tvärbinda akrylharts avgöra egenskaperna hos det korrosionsförebyggande ämne som ska användas för beläggningsändamål.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

 • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

 • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

 • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

 • Kemisk formel för propan

 • Plasmas egenskaper

 • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?