Vad är ett alfajärn? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder alfajärn?

Alfajärn är en allotrop av järn med en kroppscentrerad kubisk (BCC) kristallin struktur. Det är ett ferromagnetiskt material som genererar magnetiska egenskaper på grund av sin kristallina natur. Det är strukturellt stabilt under 910°C (1 670°F) och mycket oregelbundet efter denna övre temperaturgräns. Det kan bara lösa upp en liten koncentration av kol, inte större än 0,021 viktprocent.

Kunskaper.se förklarar alfajärn

Tillsättning av legeringsmetaller kan stabilisera den kroppscentrerade kubiska (BCC) strukturen, vilket underlättar värmebehandling av låglegerade stål. I det extrema fallet med stål med låg korrosionsbeständighet, gör ett mycket högre legeringsinnehåll strukturen stabil vid ett bredare temperaturintervall. Men om andra metaller felaktigt väljs för att bilda en legeringsbindning kan BCC-strukturen destabiliseras och höja dess eutektoida temperatur.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?