Vad är ett alifatiskt lösningsmedel? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder alifatiska lösningsmedel?

Alifatiska lösningsmedel är i kategorin alifatiska föreningar. Alifatiska lösningsmedel innehåller ingen bensenring. De är blandningar av mättade, långa rakkedjiga (normalparaffin), grenade (iso-paraffin) eller cykliska paraffiner. Dessa lösningsmedel framställs genom destillation av råolja med lämplig kokpunktsfraktion och behandlas sedan för att förbättra deras färg och lukt.

Alifatiska lösningsmedel är också kända som alifatiska kolväten lösningsmedel och icke-aromatiska föreningar.

Kunskaper.se förklarar alifatiskt lösningsmedel

Eftersom alifatiska lösningsmedel anses vara alfatiska föreningar innehåller de kol och väte sammanfogade i raka kedjor, grenade tåg eller icke- aromatiska ringar.

Kolvätena i alkan-, alken- och alkynserien är alifatiska föreningar, liksom fettsyror och många andra föreningar. De flesta föreningar som innehåller ringar är aromatiska föreningar. Således är alifatiska föreningar motsatsen till aromatiska föreningar.

Förutom att de används som lösningsmedel eller spädningsmedel i färger och förtunningsmedel, används de i stor utsträckning vid oljeutvinning, avfettning, gummitillverkning och som bärare för aerosoler och desinfektionsmedel. Bensin och fotogen är exempel på alifatiska kolvätelösningsmedel. Vanliga alifatiska kolvätelösningsmedel som används i färger och beläggningar är mineralsprit, hexaner och heptaner. Dessa föreningar används också som korrosionsinhibitorer.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?