Vad är ett alternativt nedsänkningstest? – Definition från Kunskaper.se

Senast uppdaterad: 5 april 2018

Vad betyder alternativt nedsänkningstest?

En alternativt nedsänkningstest är en metod för att bedöma korrosionsbeständigheten hos metaller i saltlösning. Testet är särskilt lämpat för kvalitetskontroll vid tillverkning av material.

Nedsänkningsprovning är det vanligaste testet för att utvärdera korrosionshastigheterna av metaller i vattenlösningar. Det alternativa nedsänkningstestet gäller metaller och alla typer av metalliska och organiska beläggningar.

Kunskaper.se förklarar alternativt nedsänkningstest

Där finns två typer av nedsänkningstestning:

 • Enkelt nedsänkningstest: Detta innebär att ett provexemplar sänks ner i en frätande lösning under en period tid och sedan avlägsna provet för undersökning. Det är också känt som ett ”snabbt och smutsigt” test.
 • Alternativt nedsänkningstest

  : Detta är en cyklisk testprocedur där ett testexemplar nedsänks under en viss tid i en testmiljö, sedan avlägsnas och torkas och sedan undersöks för korrosionshastigheter innan den sänks ned igen och fortsätter cykeln. Denna cykel upprepas ett antal gånger baserat på realtidsförhållandena.

 • ASTM G31 är en standardpraxis för korrosionstestning av metaller i laboratorier som beskriver standardfaktorer inklusive:

  • Beredning av provexemplar
  • Testapparat
  • Testförhållanden
  • Metoder för rengöring av prover
  • Resultatutvärdering
  • Grundläggande beräkning
  • Rapportera korrosionshastighet

  Relaterad läsning

 • De fyra nyckeltyperna av spaltkorrosion
 • Intern korrosion av rörledningar som transporterar råolja
 • Varför är rostfritt stål korrosionsbeständigt?
 • Korrosionsbeständighet hos metaller som bearbetas av hög -Trycktorsion
 • 6 sätt att förebygga korrosionsfel Analysfrustration
 • En introduktion till väteembri ttlement
 • Taggar

  Korrosionsstandarder ASTMCorrosionstestningsprocedur

  Populära artiklar

  Senaste artiklarna

 • Lämna ett svar

  Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?