Vad är ett ammoniumkarbonat? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder ammoniumkarbonat?

Ammoniumkarbonat är ett kemiskt ämne som presenteras som ett färglöst kristallint fast ämne eller som ett vitt pulver med stark lukt. Dess molekylformel är CH8N2O3. Det används ofta för att utföra spänningskorrosionssprickningstester av mjukt stål och andra metalliska substrat.

Kunskaper.se förklarar ammoniumkarbonat

Spänningskorrosionssprickning (SCC) är ett gradvis brott som uppstår i metaller på grund av en kombination av dragspänning och en korrosion spridande yttre miljö. Svaret hos mjukt stål i en sådan miljö bedöms i en ammoniumkarbonattestlösning vid temperaturer under vattnets kokpunkt. Ett intervall mäts för att bestämma minimitiden för ett misslyckande att inträffa under stress.

Ammoniumkarbonat används också i stor utsträckning som reduktionsmedel för framställning av en järn- katalysator för utvinning av zink, koppar och nickel.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?