Vad är ett ånghorn? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder ånghorn?

Ett ånghorn är en anordning som används för att separera vätske-/ångmatningsblandningar för petroleumraffinaderiprocesser. Det används främst för att införa komponenter med endast ånga i ett kärl. Ånghorn kan vara utsatta för betydande korrosion utan regelbundna inspektioner.

Kunskaper.se förklarar ånghorn

Ånghorn fungerar genom att använda inducerad avvikande verkan. Detta gör att vätskepartiklar på kolonnväggen kan strömma ner i uppsamlingsbrickan och ångan blir kvar.

Vissa ånghornsdesigner innehåller bafflar för att reglera överdriven stöt och stänk. Detta kan resultera i bildandet av små vätskepartiklar. Ytterligare bafflar kan införas för att eliminera cyklonrörelse efter fullbordandet av bulkfasseparationen och den virvlande rörelsen är inte längre önskvärd. En ökning av antalet bafflar ökar dock den potentiella hastigheten för spaltkorrosion som kan upplevas i hornet på grund av fler fickor för fuktinneslutning.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?