Vad är ett anti-levermedel? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder levnadsmedel?

Ett levnadsmedel är en beläggningstillsats som används för att förhindra att den ökade konsistensen av en fällning bildas på en metallyta på grund av polymerisation eller andra kemiska reaktioner.

Kunskaper.se förklarar Anti-levermedel

Anti-levermedel används för att avbryta irreversibla kemiska reaktioner som bildar en oönskad ansamling på en metalls yta innan kemiska reaktioner inträffar. Elimineringen av denna ansamling förhindrar spaltkorrosion, gropkorrosion och andra skador på grund av fuktinneslutning.

Dessa medel är viktiga kostnadsreducerande fordon eftersom de förhindrar ytskador som inte har någon saneringsmetod. .

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?