Vad är ett anti-sättningsmedel? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder antisedimenteringsmedel?

Ett antisedimenteringsmedel är en kemisk förening som används för att fördröja torkning och stelning av ett färgpigment under lagring eller efter applicering på en metallisk yta.

Kunskaper.se förklarar Antisedimenteringsmedel

Tre vanliga typer av antisedimenteringsmedel är organisk bentonit, polyolefinpartiklar och pyrogen kiseldioxid. Alla typer av anti-sedimenteringsmedel förbättrar viskositeten, systemets homogenitet och trycket av alkaliska primers.

Den verkande mekanismen hos organisk bentonit förhindrar utfällning för att ändra de reologiska egenskaperna hos ett givet system.

Polyolefinpartiklar minskar svallning och dispersion i opolära lösningsmedel. Den appliceras på gelbeläggningar och spelar en nyckelroll för att förebygga slappning, särskilt hängande bakning.

Irökad kiseldioxid är det idealiska medlet för att sedimentera på grund av dess unika förmåga att bevara färgen. en beläggnings integritet. Den är lämplig för att öka färgstabiliteten och minska vätning.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?