Vad är ett atmosfäriskt tryck? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder atmosfärstryck?

Atmosfärstryck är kraften som luftens vikt utövar på en yta.

Det uppskattas vanligtvis genom hydrostatiskt tryck, som produceras av den totala vikten av luft över den punkt som ska mätas. Denna typ av tryck kan appliceras i många industriella processer, inklusive korrosionsskydd.

Kunskaper.se Explains Atmospheric Pressure

Atmosfärstrycket för en viss punkt ökar tillsammans med ökningen av luftvikten över den punkten, och vice versa. Om de appliceras i luftmolekyler avger fler molekyler kraft till ytan eftersom dess antal på ytan också ökar, och tvärtom. Detta ökar följaktligen också trycket.

Atmosfäriskt tryck mäts vanligtvis genom en apparat som kallas barometer. Noggrann mätning är avgörande för att kontrollera korrosion. Atmosfäriskt tryck spelar en avgörande roll vid appliceringen av rostskyddsbeläggning, särskilt de som är sammansatta av organiskt kisel. Denna typ av beläggning appliceras vanligtvis genom ett system som använder atmosfärstryck. I denna process introduceras en gasblandning till atmosfärstryckbarriären där polymerisationen av plasma äger rum.

Slutresultatet är en förbättrad struktur och integritet hos beläggningen och det mesta av allt, förbättrat aktivt skydd av alla beläggningsskikt.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?