Vad är ett attribut i matematik?

I matematik används ordet attribut för att beskriva en egenskap eller egenskap hos ett objekt som tillåter gruppering av det med andra liknande objekt och används vanligtvis för att beskriva storlek, form eller färg på objekt i en grupp.

Termen attribut lärs ut redan på dagis där barn ofta får en uppsättning attributblock med olika färger, storlekar, och former som barnen ombeds sortera efter ett specifikt attribut, såsom efter storlek, färg eller form, och sedan ombeds sortera efter mer än ett attribut.

I Sammanfattningsvis används attributet i matematik vanligtvis för att beskriva ett geometriskt mönster och används generellt under hela matematiska studier för att definiera vissa egenskaper eller egenskaper hos en grupp av objekt i ett givet scenario, inklusive arean och måtten på som quare eller formen på en fotboll.

Vanliga attribut i elementär matematik

När eleverna introduceras till matematiska attribut i dagis och första klass förväntas de i första hand förstå begreppet så som det gäller fysiska objekt och de grundläggande fysiska beskrivningarna av dessa objekt, vilket betyder att storlek, form och färg är de vanligaste attributen för tidig matematik.

Även om dessa grundläggande begrepp senare utökas i högre matematik, särskilt geometri och trigonometri, är det viktigt för unga matematiker att förstå föreställningen att objekt kan dela liknande egenskaper och egenskaper som kan hjälpa dem att sortera stora grupper av objekt i mindre, mer lätthanterliga grupper av objekt.

Senare, särskilt i högre matematik, kommer samma princip att tillämpas för att beräkna summan av kvantifierbara attribut mellan grupper av objekt som i exemplet nedan .

Använda attribut för att jämföra och gruppera objekt

Attribut är särskilt viktiga i tidiga matematiklektioner, där eleverna måste förstå en grundläggande förståelse för hur liknande former och mönster kan hjälpa till att gruppera objekt, där de sedan kan räknas och kombineras eller delas lika i olika grupper.

Dessa kärnbegrepp är väsentliga för att förstå högre matematik, särskilt genom att de ger en grund för att förenkla komplexa ekvationer genom att observera mönstren och likheter mellan attribut för särskilda grupper av objekt.

Säg till exempel att en person hade 10 rektangulära blomplanteringskärl som var och en hade egenskaper på 12 tum långa och 10 tum breda och 5 tum djup. En person skulle kunna bestämma att den kombinerade ytan av planteringskärl (längden gånger bredden gånger antalet planteringskärl) skulle vara lika med 600 kvadrattum.

Å andra sidan, om en person hade 10 planteringskärl som var 12 tum gånger 10 tum och 20 planteringskärl som var 7 tum gånger 10 tum, skulle personen behöva gruppera de två olika storlekarna av planteringskärl efter dessa attribut för att snabbt avgöra hur stor yta alla planteringskärl har mellan sig. Formeln skulle därför vara (10 X 12 tum X 10 tum) + (20 X 7 tum X 10 tum) eftersom de två gruppernas totala yta måste beräknas separat eftersom deras kvantiteter och storlekar skiljer sig åt.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Högskoleprovets utmaningar – matematik

  • Hur man beräknar korrelationskoefficienter med en ekvation

  • Hur man beräknar volymer av femkantiga prismor

  • Hur man konverterar omkrets till diameter på en miniräknare

  • Hur man testar Chi-Square

  • Vilka är några egenskaper hos protein?