Vad är ett avloppsrör? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder avloppsrör?

Ett avloppsrör är ett rör som används för att transportera avloppsvatten eller avlopp från bostäder och industrier, dvs det är ett rör för att leda bort vatten eller avlopp. Avloppsledningar påverkas av korrosion som minskar ledningarnas livslängd och bryter ner avloppsnätet.

Ett avloppsnät består av många ledningar, och man hoppas att det ska hålla för många år. Men ökat stadstryck orsakar höga koncentrationer av avloppsvatten som producerar frätande syra, vilket i slutändan korroderar dessa rör snabbare.

Kunskaper.se förklarar Avloppsrör

I ledningsnätet beter sig avloppsrör olika i olika korrosionsmiljöer. De flesta avloppsrör är gjorda av gjutjärn och är normalt tunga. Gjutjärnsrör är mycket känsliga för fuktkondens och sura gaser. De kan visa ett enstaka penetrationsfel på grund av inre spänningar. Avloppsvatten är ett vätskeburet avfall, i lösning eller suspension.

Närvaron av vätesulfidgas i avloppet är den primära orsaken till denna rörkorrosion. Denna svavelväte som produceras av sulfater finns i både råvattenkällor och i vattenreningsverk. Alla ackumulerade sulfater förvandlas till sulfid i miljöer med låg syrehalt och bildar slutligen frätande svavelsyra genom bakteriell verkan, vilket orsakar korrosion i rörets krona. Denna korrosion är också känd som ”kronkorrosion”. När avloppsrörsmaterial kommer i kontakt med svavelsyra, korroderar rörmaterialet, vilket i slutändan orsakar haveri.

Bakterier korroderar avloppsrör från insidan. Bakterierna från släktena Acidiphilium och Mycobacterium visar sig vara bovar. Genren växer i hög surhet, där de oxiderar svavelföreningar till svavelsyra.

För att undvika korrosion av avloppsrör, kan följande övervägas:

 • Använd inerta materialrör
 • Använd offerfoder i rör
 • Använd acceptabla foder, t.ex. cementbruksfoder, antingen med sulfatbeständighet eller hög aluminiumoxidcement i metallrör
 • Bra ventilation för att avlägsna kondens
 • Periodisk spolning av avlopp
  • Lämna ett svar

   Relaterade Inlägg

   • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

   • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

   • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

   • Kemisk formel för propan

   • Plasmas egenskaper

   • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?