Vad är ett binomial?

En polynomekvation med två termer som vanligtvis är förenade med ett plus- eller minustecken kallas binomial. Binomial används i algebra. Polynom med en term kommer att kallas monomial. och kan se ut som 7x. Ett polynom med två termer kallas ett binomial, det kan se ut som 3x + 9. Det är lätt att komma ihåg binomial som bi betyder 2 och ett binomium kommer att ha 2 termer

Ett klassiskt exempel är följande: 3x + 4 är ett binomial och är också ett polynom, 2a(a+b) 2 är också ett binomial (a och b är binomialfaktorerna).

Ovanstående är båda binomialer

När du multiplicerar binomialer kommer du att stöta på en term som kallas FOIL-metoden som ofta bara är metod som används för att multiplicera binomialer

För att till exempel hitta produkten av 2 binomialer, kommer att lägga till produkterna från Fförsta termen, Oyttermer, I ner termer och Last termer.

När du blir ombedd att kvadrera ett binomial betyder det helt enkelt att multiplicera det med sig självt. Kvadraten på ett binomium kommer att vara ett trinomial. Produkten av två binomialer blir ett trinomial.

Exempel på multiplicera binomialer


(5 + 4x) x (3 + 2x)

(5 + 4x)(3 + 2x)

= (5)(3) + (5)(2x) + (4x)(3) + (4x)(2x)


= 15 + 10x + 12x + 8x2


= 15 + 22x + 8x2

När du väl börjar ta algebra i skolan kommer du att göra många beräkningar som kräver binomial och polynom .

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Den kvadratiska formeln – One x-intercept

  • 4 arbetsblad för att lösa andragradsekvationer

  • Hur man hittar y-skärningspunkten för en parabel

  • Hur man beräknar provisioner med hjälp av procent

  • Förstår du algebraiska föräldrafunktioner?

  • Fuskblad för positiva och negativa siffror