Vad är ett Buchholz indragningstest? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder Buchholz intryckningstest?

Buchholz indragningstest är en populär typ av beläggningsutvärderingsmetod som används för att bestämma hårdheten hos en beläggning, även känd som dess förmåga för att motstå indragning. Detta test kräver en speciell utrustning som är känd som en Buchholz indragningstestare. Fördjupningen som testaren lämnar mäts för att bestämma hårdheten hos en beläggning.

Kunskaper.se förklarar Buchholz fördjupningstest

För att utföra testet används en Buchholz fördjupningstestare på ett beläggningsprov. Testaren består av ett vasst verktyg av metall. Detta vassa verktyg trycks in på beläggningsprovet med en konstant belastning. En timer avslutar laddningsapplikationen. Kombinationen av belastningen och det vassa verktyget skapar en fördjupning i beläggningen.

Efter att fördjupningen är gjord används sedan ett mikroskop med graderingar som visas på betraktningslinsen för att mäta storleken på fördjupningen som görs av det vassa verktyget. Det observerade måttet återfinns sedan i en tabell som likställer storleken på fördjupningen med ett hårdhetsvärde.

Inför testning är det absolut viktigt att säkerställa att testaren är korrekt kalibrerad. Detta inkluderar både den belastning som appliceras och kanttillståndet på det vassa verktyget som gör indragningen i beläggningen. Ett tråkigt verktyg kan ge en falsk hårdhetsavläsning när man utför ett Buchholz-intryckningstest.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?