Vad är ett Charpy Impact Test? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder Charpy-slagtest?

Ett Charpy-slagtest är en testmetod som används för att bestämma ett materials seghet. Efter bearbetning laddas ett prov av materialet som testas i en Charpy slagtestmaskin. Mängden kraft som krävs för att spricka materialet med en svängande pendel används för att beräkna segheten.

Kunskaper.se förklarar Charpy Impact Test

Charpy Impact Testing är en av de mest populära metoderna som används för att utvärdera ett materials seghet, vilket är vanligtvis mätt i ft-lbs.

För att utföra ett Charpy-slagtest måste materialet som ska testas först bearbetas till en specifik uppsättning dimensioner som bestäms av en av de nationella eller internationella teststandarderna. Det bearbetade materialet fixeras sedan på plats. En pendel som är en del av Charpy slagtestmaskin frigörs från ett horisontellt läge och tyngdkraften tvingar pendeln nedåt mot provet. Pendeln träffar provet och fortsätter att röra sig förbi det. All energi under denna händelse mäts. Krafterna som uppstod under testet och provets dimensioner används för att beräkna materialets seghet.

En nyckelkaraktär för Charpy-slagtestet finns på materialexemplar. Under bearbetningsprocessen bearbetas ett spår på baksidan av provet. Denna skåra är bearbetad för att fungera som en spänningskoncentrator, vilket gör att provet spricker lättare och på en angiven plats. Måtten på denna skåra är kritiska eftersom de används för att beräkna materialets seghet.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?