Vad är ett dragprov? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder dragprovning?

Ett dragprov är en fysisk experimentell utvärdering som utförs på material för att fastställa deras lämplighet för specifika ingenjörs- eller konstruktionsapplikationer för att säkerställa kvalitet.

Dragprovning innebär att man applicerar en kraft på motsatta ändar av provet och drar utåt tills metallen går sönder för att bestämma töjningen, spänningen, flytdeformationen och andra egenskaper som är unika för provet.

Kunskaper.se förklarar dragtest

Kraften appliceras vanligtvis med användning av en testmaskin som applicerar en kraft med en enhetlig fast hastighet. Testmaskiner kan vara elektrokemiska eller hydrauliska. Dragtestmaskinens rörelse belastar provet i spänning eller kompression.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?